Privacy & cookies

Inleiding

Vakmanvinden.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Toepasselijkheid

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van data verkregen uit bezoek aan en gebruik van de website van Vakmanvinden.nl. Vakmanvinden.nl verkrijgt uw data bij contactaanvragen, offerteaanvragen en bij het abonneren op de nieuwsbrief.

Wet bescherming persoonsgegevens

Vakmanvinden.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vakmanvinden.nl verkoopt uw gegevens niet

Vakmanvinden.nl zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan die derden ter beschikking stellen, die betrokken zijn bij het uitvoeren van de opdracht of dienst. Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Onze werknemers, partners en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje met een tekenreeks dat door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Vakmanvinden.nl gebruikt cookies om de website beter te laten functioneren en om het bezoek aan de website te kunnen monitoren. Cookies van vakmanvinden.nl kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Sommige functies of services van vakmanvinden.nl functioneren wellicht niet goed zonder cookies.

Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn. Vakmanvinden.nl gebruikt verschillende soorten cookies, onder andere cookies die gebruikt worden voor Google Analytics, Google Adwords en Social Media. Google Analytics is de analysetool van Google, vakmanvinden.nl gebruikt Google Analytics om inzage te krijgen in het bezoek aan de website. Meer informatie over Google Analytics-cookies.

Contact

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van Vakmanvinden.nl, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@vakmanvinden.nl. Vakmanvinden.nl helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Vakmanvinden.nl heeft het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. In geval van een wijziging van de privacy policy van Vakmanvinden.nl dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief: